Editorial Team

Editor in Chief

I Gede Agus Kurniawan
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali |gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id
Google Schoolar ID | Scopus ID

Editorial Board

AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali | srigorda@undiknas.ac.id
Google Schoolar ID | Scopus ID

I Nyoman Budiana
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali |budiana@undiknas.ac.id
Google Schoolar ID | Scopus ID

Kadek Januarsa Adi Sudharma
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali |januarsa.adi@undiknas.ac.id
Google Schoolar ID | Scopus ID

I Made Wirya Darma
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali |wiryadarma@undiknas.ac.id
Google Schoolar ID | Scopus ID

Ni Nyoman Juwita Arsawati
Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali |juwitaarsawati@undiknas.ac.id
Google Schoolar ID | Scopus ID