[1]
Y. R. Stanley, A. . Adawiah, H. U. . Azmi, S. R. N. . Rigin, and H. . Indriana, “UltraPed: Pemberdayaan Ibu-Ibu Rumah Tanga melalui Pengolahan Buah Pedada (Sonneratia Caseolaris) di Desa Betara Kanan”, PARTA, vol. 4, no. 1, pp. 18-32, Jun. 2023.