(1)
Kemenuh, I. A. A. C. D.; Darma, G. S. Menakar Lembaran Baru Penggunaan QRIS Pada Electronic Payment Gateways. JMB 2022, 19, 168-188.