(1)
Namang, R. B. NEGARA DAN WARGA NEGARA PERSPEKTIF ARISTOTELES. JIDS 2020, 4, 247-266.